Frågor och Svar

Här besvarar vi de vanligaste frågorna vi får.Vad innebär föräldrakooperativ?


Att alla föräldrar som har barn på Sandrosen är medlemmar i den förening som driver förskolan.

Varför välja ett föräldrakooperativ?

Du får stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Genom att träffas och tillsammans ta hand om förskolan lär vi också känna varandra och barnen lär känna sina kompisars föräldrar. Det blir tryggt och trevligt helt enkelt.

Har syskon förtur i kön?

Ja, vi har syskonförtur för syskon som bor i samma hushåll.

Hur går inskolningen till?

Inför inskolningen får varje ny familj på Sandrosen en fadderfamilj som fungerar som extra stöd och kan svara på frågor och funderingar den första tiden. Under inskolningens första vecka eller veckor är barnets förälder med på förskolan. Schema för den första tiden får ni av personalen inför inskolningen och sedan anpassas inskolningen efter just ert barns behov och förutsättningar. Det är viktigt att barnet trivs hos oss från första stund!

Är föräldrarna personaljour?

Nej. Som förälder på Sandrosen behöver du inte hoppa in som personal.

Vilken roll har styrelsen?

Styrelsen är huvudman, alltså arbetsgivare och huvudansvarig för verksamheten. Styrelsen jobbar i nära samarbete med förskolans rektor.

Måste jag som förälder sitta i styrelsen?

Som förälder på Sandrosen förväntas du engagera dig i förskolan på något sätt. Det kan vara antingen som styrelsemedlem eller som ansvarig för något annat.

Vad har ni för öppettider?

Måndag till fredag klockan 06.30 – 17.15 eller längre vid behov. Vi har sex inplanerade studiedagar per år då förskolan är stängd för personalens kompetens-utveckling. Vi har som mål att de flesta av dessa dagar ska infalla samtidigt som Åledskolans studiedagar.

Hur gör jag för att mitt barn ska få en plats på Sandrosen?

Gå till intresseanmälan och fyll i formuläret för att ansöka om en plats på Sandrosen. 

Jag är föräldraledig med mitt yngsta barn. Vilka tider får barnets syskon vara på förskolan?

Syskonet har rätt att vara på Sandrosen upp till 19 timmar/vecka. Du som förälder kommer överens med personalen om tiderna. 

Städar föräldrarna förskolan?

Inomhusmiljön på förskolan städas av vår anlitade städpersonal varje vecka. Utomhusmiljön hålls efter av oss föräldrar och ansvaret delas upp på två veckor
per familj och termin. En gång per termin träffas alla familjer på förskolan för storstädning av inomhus- och utomhusmiljön.

Vad får barnen för mat och vid vilka tider?

Lunchen tillagas på Åledskolan och serveras på Sandrosen. Frukost och mellanmål lagar personalen på förskolan själva. De köper i den mån det går ekologisk och närproducerad mat.

Frukost: 08.00
Fruktstund: 09.30
Lunch: 11.30
Mellanmål: 14.30