Hur vi jobbar

Föräldrarnas engagemang


För att kunna driva ett föräldrakooperativ framåt krävs engagerade föräldrar, vilket är något som möjliggjort att Sandrosen har kunnat drivas i samma anda i över 40 år. 

Som förälder har man genom kooperativet stora möjligheter att kunna påverka barnens vardag och man är en viktig del i verksamheten. Man har också en roll i föreningen som speglar ens kunskap och intressen.


Miljömedvetenhet


På Sandrosen får barnen spendera mycket tid i naturen och allt som kan upplevas där. Vi är utomhus varje dag oavsett väder.

Vår gård inbjuder till mycket rörelse och lek och genom våra ekologiska odlingar kan vi följa odlingsprocessen och uppleva med alla våra sinnen. Vi har också ett stort fokus på hållbarhet och tar alltid ämnet i beaktning när vi fattar viktiga beslut.

Barnens utveckling


Vi arbetar med olika projekt där vi låter barnens lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet få vara vägledande. Vi ser till att lärande sker under hela dagen. Vi värnar om språket då barnen får uppleva olika textvärldar i vår vardag – både digitalt och analogt.


Vi följer barnens utveckling både enskilt och i grupp genom den digitala plattformen Unikum. Där skriver personalen veckobrev och annan information till föräldrarna varje vecka.

Åldersgrupper


Vi är en liten och familjär förskola där barnen i alla åldrar får samverka med varandra, sedan delar vi upp oss i två gruppen för specifika aktiviteter där vi följer en pedagogisk läraplan.   

Piron päron (1 - 2 år)Äppel päppel (3 - 6 år)Vistelsetider

Förskolan har öppet måndag till fredag klockan 06.30 – 17.30 eller längre vid behov. Förskoleavgiften betalas för tolv månader per år. Inskolningsperioden samt första månaden är avgiftsfri.

Avgiften bestäms utifrån barnets vistelsetider som ryms inom tre nivåer:

Nivå 1 = max 19 timmar/vecka
Nivå 2 = 20 – 29 timmar/vecka
Nivå 3 = 30 eller fler timmar/vecka