En hållbar, trygg och demokratisk förskola.


På Sandrosens föräldrakooperativ skapar vi förutsättningar för att ge barnens lek de bästa villkoren och för att barnen ska få utveckla sin glädje och kunskap.


Vad vi gör

Ett med naturen


På Sandrosen får barnen en närhet till naturen och allt som kan upplevas där. Vi är utomhus varje dag oavsett väder. Vår gård inbjuder till mycket rörelse och lek och genom våra ekologiska odlingar kan vi följa odlingsprocessen och uppleva med alla våra sinnen.

Kulturliv


Vi deltar i Halmstads kommuns kulturliv genom till exempel Kottepromenaden och teaterföreställningar. Vi har även tillgång till bokbussen som kommer på besök till oss en gång i månaden.

Lärmiljö


Vår lärmiljö är föränderlig både inne och ute och anpassas efter behov och intresse. I vår verksamhet utgår vi från hela läroplanen under hela dagen. Detta synliggör vi med tydliga mål som är kopplade till dokumentation på våra väggar.

Åldersgrupper

Piron päron (1 - 2 år)


Äppel päppel (3 - 6 år)

Vad är ett föräldra-kooperativ?

Sandrosens föräldrakooperativ startades år 1989 av engagerade föräldrar som ville erbjuda ett alternativ till de kommunala förskolorna.

Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där vi medlemmar både äger och driver den verksamhet vi har behov av. På Sandrosen går allt ekonomiskt överskott tillbaka till verksamheten och därmed till våra barn.

Alla föräldrar som har barn på Sandrosen är medlemmar i den ideella förening som driver förskolan. Det innebär att vi föräldrar, genom en vald styrelse, fungerar som arbetsgivare till förskolans anställda.

Att ha sitt barn på föräldrakooperativ innebär ett större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en kommunal förskola. Samtidigt ger detta engagemang mycket tillbaka genom att vi får stora möjligheter att påverka våra barns vardag.

Om

Sandrosens föräldrakooperativ startades år 1989 av engagerade föräldrar som ville erbjuda ett alternativ till de kommunala förskolorna. Sedan dess har förskolan drivits i samma anda. Sandrosen är idag
en omtyckt liten familjär förskola för 25 barn i åldrarna 1 till 5 år.

Förskolan ligger i Åled, en mil utanför Halmstad. Vi befinner oss i ett villakvarter där förskolan ligger i ett hus med stor trädgård i närheten av skogen som vi ofta besöker tillsammans med barnen.

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där vi föräldrar i stor utsträckning kan påverka och bidra till verksamheten. Vår personal möter våra barn i hallen varje morgon och ger dem ett varmt välkomnande. Den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet och här har förälder och personal nära kontakt.