Inskolning

Inskolningsperioden är barnet och familjens första kontakt med förskolan och här lägger vi grunden till ett gott samarbete. Att börja på förskolan är spännande för barnet och föräldrarna, men samtidigt en stor omställning. Vanligtvis är perioden på ca 14 dagar. Pedagogerna och föräldrarna har en öppen dialog för att göra det bästa för barnet.

De första dagarna stannar barnet någon timme i sällskap med föräldern för att i lugn och ro lära känna den nya miljön. Föräldrarna får samtidigt en god inblick i hur vi arbetar på Sandrosen. Efterhand som vi, tillsammans med föräldern ser att barnet bli tryggt i sin nya miljö får barnet börja vara en del av dagen själva på förskolan. Föräldern ska vara lättillgänglig under inskolningsperioden.

Alla pedagoger på Sandrosen har ett gemensamt ansvar för alla barn och deras inskolning, men en pedagog har huvudansvaret och har även hand om inskolningssamtalet, då vi tillsammans med föräldrarna går igenom hur barnets första tid på förskolan har varit.