Verksamheten

På Sandrosen sjuder det av liv. Genom lek och inspirerande material får barnen utlopp för sina fantasier och intressen.

Både på förmiddagen och eftermiddagen leker barnen utomhus i vår trädgård där det finns sandlåda, rutschkana, gungor, aktivitetsslinga, samt annat som stimulerar barnen, eller så går vi på upptäcktsfärd i skogen som ligger precis bredvid. Här får barnen många konkreta upplevelser av naturen och allt vad som kan upplevas där.

Vi har även rytmik, gymnastik, skapande aktiviteter och mycket sång och lek varje vecka.

Vi arbetar mycket för att ge barnens lek de bästa villkoren och för att barnen ska få utveckla sin glädje och humor. Leken bidrar till att barnen möts i olika situationer och det ger barnen nya insikter. Det är även ett sätt att dela olika erfarenheter och att bygga ny kunskap. Att leka utvecklar även färdigheter och social kompetens och det stärker självförtroendet.

Vi besöker biblioteket i Oskarström eller Stadsbiblioteket. Vi går på de teaterföreställningar som ges i Oskarström.

Vi gör ett par utflykter under året som kan vara t.ex. besök på Wapnö, till havet, Ängelholms hembyggdspark eller Sagoängen.

Under året sker olika samverkansformer: föräldramöten, luciafirande, drop in fika, grillkväll på senvåren.

Dokumentation i portfolie kring varje barn sker från första inskolningsdagen och fortsätter sedan under hela förskoletiden. Genom dessa dokumentationer kan vi, personal, föräldrar och barnen följa utveckling och lärande.