Kooperativet

Vad innebär föräldrakooperativ?

Sandrosens föräldrakooperativ startades 1989 av engagerade föräldrar som ville erbjuda ett alternativ till de kommunala förskolorna. Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där vi medlemmar både äger och driver den verksamhet vi har behov av. På Sandrosen går allt ekonomiskt överskott tillbaka till verksamheten och därmed till våra barn.

Alla föräldrar som har barn på Sandrosen är medlemmar i den ekonomiska föreningen som driver förskolan. Det innebär att vi föräldrar, genom en vald styrelse, fungerar som arbetsgivare till förskolans anställda.

Att ha sitt barn på föräldrakooperativ innebär ett större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en kommunal förskola. Samtidigt ger detta engagemang mycket tillbaka genom att vi får stora möjligheter att påverka våra barns vardag.

Så engagerar du dig som förälder

Som förälder har du möjlighet att engagera dig på olika sätt. Genom att ta en post i styrelsen har du stor möjlighet att påverka och får stor insyn i verksamheten.

Utöver styrelsen finns olika ansvarsposter. Exempelvis renovering-, kris-, marknad-, lås och larm-, städ-, hållbarhet-, fest- och presentansvariga. Alla brukar hitta en naturlig plats där de med sin erfarenhet, kunskap och engagemang är med och bidrar.

Alla familjer tilldelas några städveckor per år. Under er städvecka ansvarar ni för att utemiljön på förskolan är hel och ren, t.ex. gräsklippning på sommaren och snöskottning på vintern. Inomhusmiljön städas av vår anlitade städpersonal varje vecka.

En gång på våren och en gång på hösten träffas alla familjer på Sandrosen för gemensam storstädning av hela förskolans inom- och utomhusmiljö. Det brukar vara en väldigt trevlig dag då alla föräldrar får möjlighet att träffas, välkomna nya familjer och äta lunch och fika tillsammans.

Föreningsmöten hålls två gånger per år då alla föräldrar träffas för att gå igenom verksamheten.

Styrelsen

Styrelsen på Sandrosen består av:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Personalansvarig
  • Sekreterare
  • 3 Suppleanter

Föräldrar sitter på alla ovanstående poster. Förutom dessa sitter förskolans rektor och en personalsupleant i styrelsen som sammanträder en gång per månad.

För att komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att maila vår ordförande. Har du en fråga om verksamheten kan du kontakta oss via info@sandrosen.net.