Kooperativet

Här har du möjlighet att påverka!

Som förälder till barn på Sandrosen har du stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. De kooperativa värderingarna är självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa, solidaritet, hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra. Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal med pedagogerna, föräldramöten och drop in-fika.

Föreningsmöten sker 2 ggr/år då alla föräldrar träffas och går igenom verksamheten.

Storstädning – Alla familjer träffas en gång per termin för gemensam storstädning av huset och trädgården. Olika ansvar fördelas mellan familjerna t.ex. festkommitté, renoveringsansvarig, trädgårdsansvarig, städansvarig, uppdrag inom styrelsen m.m. Alla bruka hitta ”sin” naturliga plats.