Kooperativet

Här har du möjlighet att påverka!

Alla föräldrarna tillsammans i föreningen är arbetsgivarna samt har huvudansvaret i verksamheten. Som förälder till ditt/dina barn som går på Sandrosen har du stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. De kooperativa värderingarna är självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa, solidaritet, hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra.

Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal med pedagogerna, föräldramöten och dropp in-fika. Föreningsmöten har vi 2 ggr/år där träffas alla föräldrar och går igenom verksamheten. Storstädning, alla familjer träffas en gång per termin för gemensam storstädning av huset och trädgården. Olika ansvar fördelas mellan familjerna t.ex. festkommitté, renoveringsansvarig, trädgårdsansvarig, städansvarig, uppdrag inom styrelsen m.m. Alla bruka hitta ”sin” naturliga plats.

Vattnar vår odling i pallkragar.