Händer på Sandrosen

Entréen har renoverats och utomhus har det städats och byggts nya grindar.

Sandrosen jobbar just nu med att giftminimera förskolan – byta ut material till mer miljövänliga alternativ, att jobba med miljöfrågor i verksamheten så att både barn, personal och verksamhet blir en helhet och förståelsen för varandra och vår omgivning blir större.